Gramy w jednej drużynie!

Kolejny partner zostaje z nami! Tym razem jest to Siemianowickie Centrum Kultury. Serdecznie dziękujemy za okazane nam wsparcie i liczymy, że współpraca będzie owocna.

%d bloggers like this: